مقدمه

ابتدا خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت آقای کوزه‌گر کالجی که دعوت موسسه مطالعات جهان‌پژوه را پذیرفتند و شرف حضور پیدا کردند و همین‌طور همه مدیران، کارشناسان و پژوهشگران موسسه مطالعات جهان‌پژوه. جلسه‌ی امروز با محوریت تحلیل ابعاد روابط ایالات ‌متحده آمریکا با کشور ارمنستان با محوریت ماهیت روابط آمریکا و ارمنستان، رویکرد آمریکا به جایگاه ارمنستان در قفقاز، حضور آمریکا در حوزه‌های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی ارمنستان و روندهای سیاسی موجود در ارمنستان و تأثیر آن در روابط ایروان- واشنگتن، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

برای دریافت متن کامل نشست با مؤسسه تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس: ۷۷۱۳۷۹۰۹-۰۲۱