هفته‌نامه رصد و تحلیل تحولات منطقه شامات

منطقه شامات نقطه ثقل اتصال غرب آسیا، شمال آفریقا و شرق مدیترانه است که باعث اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه در معادلات منطقه ای و جهانی شده است. از سوی دیگر مسئله اشغال فلسطین از جانب رژیم صهیونیستی و تداوم حمایت آمریکا از این رژیم و همچنین گسترش جغرافیای جبهه مقاومت به سوریه و لبنان سبب گردیده این منطقه به یکی از مناطق پرمنازعه منطقه و جهان تبدیل شود.

از سوی دیگر این منطقه واجد تکثر قومی و مذهبی بالایی است که علاوه بر نفوذ نیابتی دولت های مناطق پیرامونی اعم از کشورهای حوزه خلیج فارس، دولت های اروپایی، ایران، ترکیه، مصر و… باعث گردیده کرارا در این منطقه شاهد شکل گیری چرخه هایی از منازعات مذهبی و قومی باشیم که بر وضعیت سیاسی و امنیتی به شدت تاثیرگذار بوده است.

این بافت متکثر اجتماعی و حضور نیابتی دولت های ذینفع منطقه ای و جهانی که در سال های گذشته با حضور نظامی روسیه در سوریه بر تعداد بازیگران حاضر در این منطقه افزوده شده است، سبب گردیده این منطقه به یکی از مناطق راهبردی جهان تبدیل شود به نحوی که اگر شامات با وجود این بازیگران متکثر و ذینفع  به ثبات و آرامش برسد می توان ادعا نمود جهان می تواند به سوی صلح جهانی حرکت کند.

از این روی «مؤسسه مطالعات راهبردی جهان پژوه» اقدام به تهیه بولتن ویژه رصد، و تحلیل تحولات منطقه شامات نموده است که شماره نخست آن که به رصد تحولات طی روزهای 25 آبان الی 10 آذر 1399 اختصاص یافته، به حضور شما مخاطبین ارجمند تقدیم می گردد.

برای دریافت فایل کامل گزارش با مؤسسه تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس: ۷۷۱۳۷۹۰۹-۰۲۱