ترکیه و قفقاز

تحلیل, ترکیه و قفقاز

حواشی نماز جمعه ایاصوفیه

اگر چه از برگزاری اولین نماز جمعه در مسجد ایاصوفیه بیش از یک هفته می گذرد اما واکنش ها و حواشی این واقعه همچنان در فضای عمومی ترکیه ادامه دارد....