محورهای بحث:

  • خلاصه‌ای از پیشینه حضور عربستان در قفقاز؛
  • اهداف سعودی‌ها از گسترش و تقویت نفوذ در جمهوری آذربایجان؛
  • بررسی اهداف جمهوری آذربایجان در تقویت مناسبات با عربستان؛
  • ملاحظات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در رابطه باهمگرایی بین آذربایجان و عربستان؛

برای دریافت متن کامل نشست با مؤسسه تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس: ۷۷۱۳۷۹۰۹-۰۲۱