بولتن رصد و تحلیل تحولات اروپا

اروپا عموما نقش موثری در تحولات جهانی ایفا کرده است. در این بین برخی کشورهای اروپایی  به دلیل عضویت در نهاد هایی همچون شورای امنیت یا به علت نفوذ سنتی و تاریخ استعماری خود و بعضی دیگر با تاثیرات فرهنگی و زبانی و یا قرابت نسبی جغرافیایی میتوانند فرصت ها و تهدید هایی را برای منافع کشورمان رقم بزنند. بر این اساس کشورهای اروپایی از ناحیه اروپای غربی گرفته تا اسکانیدناوی و حوزه بالتیک، اروپای مرکزی و منطقه بالکان هریک به نوعی در این عرصه تاثیر گذار هستند. از سوی دیگر نهاد اتحادیه اروپا (EU)  به عنوان یک هویت جداگانه فراملی با عضویت 27 کشور و جمعیتی بالغ بر 450 میلیون نفر شامل جایگاه دوم در اقتصاد جهان و موقعیت ژئوپلیتیکی خود همچنان یکی از وزنه های تاثیرگذار در عرصه سیاست بین الملل تلقی میشود. بر همین اساس رصد تحولات داخلی و روابط خارجی آن از جمله بحران مهاجرت، رشد پوپولیسم و احزاب راست افراطی، اسلام هراسی ، تقابل با روسیه و چین، روابط فرا آتلانتیکی، روابط با جمهوری اسلامی ایران ، پرونده هسته ای و حقوق بشر ، مداخلات اروپا در کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران، ناتو، تحولات سایبری و فناوری میتواند ضمن فراهم نمودن چشم اندازی از تحولات، درک روشن تری از تنوع و پیچیدگی های این مجموعه سیاسی را با عنایت به مصالح کشور فراهم نماید.

از این روی «مؤسسه مطالعات راهبردی جهان پژوه» اقدام به تهیه بولتن ویژه رصد، و تحلیل تحولات کشورهای اروپایی نموده است که شماره هفتم، شامل تحولات هفته 25 آبان الی 9 آذر 1399، تقدیم می گردد.

برای دریافت فایل کامل گزارش با مؤسسه تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس: ۷۷۱۳۷۹۰۹-۰۲۱