در هفته گذشته مساله بحران جانشینی در شیخ نشین شارجه، کویت و عربستان سعودی از مسائل برجسته کشورهای عربی خلیج فارس بود و به طور کلی این بحران جانشینی همچنان در هفته های آینده به عنوان یکی از مسائل داغ سیاسی مطرح خواهد بود. از سویی دیگر اوج گرفتن تحولات یمن در حضرموت، تعز، مـارب و رقابت قدرت های خلیجی از جمله امارات و عربستان در بستر جنگ یمن و همچنین صف بندی های داخلی در این کشور نیز از مسائل قابل توجه حوزه کشورهای عربی خلیج فارس بود. در کنار این مسائل روند نفوذ و مداخلات منطقه ای کشورهای این حوزه از جمله امارات متحده عربی در شمال آفریقا و خاصتا جنگ لیبی و همچنین دخالت این کشور در مسائل داخلی لبنان، شناخت و تحلیل تحولات این حوزه عربی در هفته گذشته را ضروری تر می نمود که در ادامه به طور مبسوط به این تحولات پرداخته شده است.

گزارش رصد و تحلیل تحولات بین المللی کشورهای عربی خلیج فارس در 5 مردادماه 1399 منتشر شد.

برای دریافت فایل کامل گزارش با مؤسسه تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس: ۷۷۱۳۷۹۰۹-۰۲۱