تحولات داخلی ترکیه در هفته گذشته عمدتا تحت تاثیر برگزاری اولین نماز جمعه در ایاصوفیه قرار داشت. دولت و حزب حاکم با تکیه بر تبلیغات وسیع در پی بهره برداری از این واقعه بودند. کمال قیلیچ داراوغلو نیز برای ششمین بار بعنوان دبیر کل حزب جمهوریت خلق انتخاب شد. این حزب با لقب بزرگترین حزب اوپوزیسیون و وارث میراث کمالیسم شناخته می شود.روزنامه های منتقد در ترکیه به بررسی تضعیف عملکرد اقتصاد این کشور در قیاس با سال های گذشته پرداختند. در این راستا کاهش سرمایه گذاری های خارجی و نیز تاثیر کرونا بر صنعت توریسم قابل توجه بود.
در عرصه تحولات منطقه ای نیز تجسس کشتی های ترکیه در نزدیکی جزایر یونانی بمنظور شناسایی منابع نفتی، باعث واکنش تند مقامات آتن شد.
در لیبی نیز ترکیه در حال انتقال تجهیزات و عدوات نظامی به پایگاه الوطیه برای کسب آمادگی بمنظور انجام عملیات در سرت می باشد.
در قفقاز نیز سطح تنش و درگیری ها در قیاس با هفته گذشته کاهش یافته است. از جانبی دیگر شهرهای بزرگ جمهوری آذربایجان شاهد تجمعات خیابانی در اعتراض به سیاست های دولت ارمنستان بوده است. تظاهرکنندکان خواستار مداخله نظامی دولت آذربایجان و بازپس گیری قره باغ شده اند.

گزارش رصد و تحلیل تحولات بین المللی ترکیه و قفقاز در 5 مردادماه 1399 منتشر شد.

برای دریافت فایل کامل گزارش با مؤسسه تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس: ۷۷۱۳۷۹۰۹-۰۲۱