نشست  بررسی نقش عربستان در بازسازی  عراق در مرحله پسا داعش در یست و یک خرداد ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.

با سخنرانی و حضور جناب دکتر صباح زنگنه   کارشناس مسائل عراق

برای دریافت متن کامل نشست با مؤسسه تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس: ۷۷۱۳۷۹۰۹-۰۲۱