یکی از تهدیدات بالقوه و متغیرهای مؤثر در سیاست داخلی – و حتی منطقه‌ای – شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس، مسأله «بحران جانشینی» می‌باشد. در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس، عمده قدرت در اختیار حاکم می‌باشد که بر مبنای نظام اجتماعی سنتی این منطقه (نظام قبیله‌ای) به قدرت می‌رسد. در نتیجه با بالا رفتن سن و افزایش احتمال مرگ حاکم، مسأله جانشینی وی به یکی از سوژه‌های مهم و پارامترهای مؤثر سیاست‌ورزی در آن کشور تبدیل می‌شود.

در همین راستا، یکی از پرونده‌هایی که به صورت هفتگی مورد توجه قرار می‌گیرد، موضوع «بحران جانشینی» است. طبیعی است که این موضوع لزوما هر هفته حاوی اخبار نخواهد بود؛ زیرا «رسانه‌ای شدن رقابت‌ها» در مسأله جانشینی، ارتباط مستقیمی با «وضعیت سلامتی» حاکم دارد. تبعا ما نیز در هفته‌هایی که بحث جانشینی داغ نباشد، به این موضوع ورود نخواهیم کرد.

طبیعی است که به اقتضای قالب بولتن‌های هفتگی، گزارش‌های منتشره به صورت مختصر باشند؛ به عنوان نمونه «گزینه‌های جایگزینی» را فهرست و به صورت کوتاه معرفی کرده‌ایم. این مرکز آمادگی دارد تا هر کدام از این بحران‌ها و کاندیداهای بالقوه حکومت در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس را در قالب پژوهش‌ها و مقالات بلندتر به صورت مشروح ارائه دهد.

برای دریافت فایل کامل گزارش با مؤسسه تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس: ۷۷۱۳۷۹۰۹-۰۲۱