خلیج فارس

تحلیل, خلیج فارس

برایان هوک در خلیج فارس

ترامپ در شرایط کنونی با بحران نبود دست آورد چشمگیر در حوزه سیاست خارجی رو به رو است. از همین رو سفر نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران و مشاور ارشد سیاست گذاری...

حدود یک ماه قبل شیخ صباح الاحمد الجابر آل صباح حاکم فعلی به علت بیماری در بیمارستان بستری شد و طی اطلاعیه‌ای رسمی، کلیه اختیارات حاکم به نخست وزیر تفویض گردید....