محورهای نشست:

  • نگاه راهبردی بریتانیا نسبت به منطقه خلیج‌فارس و محیط پیرامونی چگونه است؟
  • آیا موضوع برگزیت بر بازگشت به منطقه تأثیرگذار بوده است؟
  • در این زمینه چه نوع هماهنگی با آمریکا انجام شده است؟
  • پیامدهای منطقه‌ای آن در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و … چه می‌باشد؟
  • پشت پرده اهداف بریتانیا در این بازگشت چیست؟
  • نحوه اقدام و واکنش ج.ا.ایران در این‌خصوص چگونه باید باشد؟

خلاصه نشست

دولت انگلیس در دهه‌ی 1970 نیروهای خود را از حوزه‌ی خلیج‌فارس فراخوانده و بر مدیریت مسائل اقتصادی و اجتماعی داخلی خود تمرکز یافته بود. به نظر می‌رسد بار دیگر تمایل دارد به عرصه‌ی سیاست جهانی گام نهد و جهت‌گیری سیاست خارجی خود را فراتر از حوزه‌ی آتلانتیک سوق داده، به کنش بین‌المللی روی آورد.

در گذشته این کشور نگاه خاصی به حوزه‌ی خلیج‌فارس و منابع نفتی این منطقه داشت و ارتباطات سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای را در قالب رویکرد استعمارگرایانه در این منطقه شکل داده بود. ایجاد شرکت نفت ایران و انگلیس را می‌توان نمونه‌ای از تلاش‌های استعمارگرایانه‌ی این کشور در منطقه، به‌خصوص در رابطه با جمهوری اسلامی ایران دانست.

با توجه به تحرکات و سیاست‌های اخیر انگلستان، به نظر می‌رسد بین‌الملل‌گرایی و ماجراجویی بین‌المللی این کشور نیز دوباره از حوزه‌ی خلیج‌فارس در حال آغاز است. تمایل انگلستان به خروج از اتحادیه‌ی اروپا، همچنین تلاش برای ایجاد پایگاه در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس، بیانگر این مسئله است که این کشور در پی اتخاذ سیاست‌های یک‌جانبه گرایانه و مستقل بیشتری در سیاست جهانی، به‌ویژه حوزه‌ی خلیج‌فارس است.

برخی این تلاش‌ها را نوعی تقسیم کار جهانی بین انگلیس و آمریکا دانسته‌اند. بدین‌صورت که آمریکا با واگذاری برخی از مسئولیت‌های امنیتی منطقه به انگلستان، از اداره‌ی امور این حوزه آسوده‌خاطر گشته، لذا به‌راحتی می‌تواند بر شرق آسیا تمرکز یافته و به مهار چین بپردازد.

مجموعه‌ی این تحرکات می‌تواند به‌طور مستقیم امنیت جمهوری اسلامی ایران را در معرض تهدید قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران همواره با ایالات‌متحده به دلیل ورود به حوزه‌ی امنیتی خلیج‌فارس تنش داشته و ورود یک کشور جدید به این عرصه، می‌تواند زمینه را برای کشمکش بیشتر فراهم سازد. با توجه به اهمیت این مسئله، در نشست حاضر تلاش شده است تا تحرکات مختلف امنیتی و نظامی انگلستان در منطقه مورد بررسی قرار گرفته و سیاست‌های این کشور را با نگاهی آینده‌پژوهانه مورد بررسی قرار دهیم. همچنین از آن جایی که سیاست خارجی انگلستان ارتباط عمیقی با سیاست خارجی آمریکا دارد، تلاش شده تا زوایای این ارتباط نیز مورد بررسی قرار گرفته، حوزه‌های تعامل سیاست خارجی این دو کشور در رابطه با ایران نیز واکاوی شود.

برای دریافت متن کامل نشست با مؤسسه تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس: ۷۷۱۳۷۹۰۹-۰۲۱